Hjem

Berglia Huseierforening

Er du på Facebook? Vi har nå opprettet en lukket gruppe på Facebook hvor det legges ut varsler m.m. :) Bare klikk på ikonet....

Skap trivsel, parker riktig ;)


Vi får innimellom tilbakemeldinger fra irriterte naboer over feilparkerte biler. Vi oppfordrer alle beboere og deres besøkende til å respektere de vedtatte parkeringsregler:

KJØRE- OG PARKERINGSREGLER


A. Generelt

Kjøring og parkering skal ikke hindre alminnelig ferdsel, utrykningskjøretøy og snøbrøyting.


B. Kjøring

Kjøring på gangveier er kun tillatt for av- og pålessing.

Kjøring på bilvei skal ikke overskride 20 km/t. Kjøring på gangvei i gangfart.


C. Parkering

Parkering kun på oppmerkede plasser.

Oppstilling av uregistrerte biler, båter ogcampingvogner er ikke tillatt.

Garasjene skal benyttes også ved korte hjemmebesøk.

Opparbeidelse av parkeringsplass/biloppstillingsplass på egen tomt er ikke tillatt.

De allerede opparbeidete og godkjente parkeringsplasser som grenser til kjørevei er unntatt.

I henhold til generalforsamlingsvedtak har Styret fullmakt til – etter skriftlig advarsel – å sørge for borttauing av feilparkerte biler for bileiers regning.

Huseiere plikter å informere sine gjester om og henvise dem til korrekt parkering.


Berglia huseierforening

Vedtekter for Berglia Huseierforening


Vedtektene for Berliga Huseieforening kan du laste ner her.